Människan är målet – socialt företagande är medlet

Här är några idéer

  • 无标题5Målet med socialt företagande är att integrera människor, som har svårt att få jobb på arbetsmarknaden
  • Vi skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, anställning, avtal eller andra former av kontrakt
  • Medlen för att nå detta mål är att leverera efterfrågade tjänster till både konsumenter och företag/ organisationer
  • Socialt företagande är rättvist företagande där vinsten återinvesteras i företaget för att skapa ett hållbart samhälle för alla